Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

aviee
1524 c5c7 500
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
aviee
Wiem, że dotarłeś na skraj załamania.
Ale błagam, wytrzymaj jeszcze chwile.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
aviee
1142 e0eb
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
aviee
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viahesiamela hesiamela
aviee
aviee
8262 7c2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakrew akrew

February 23 2020

aviee
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn viahesiamela hesiamela
aviee
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness viahesiamela hesiamela
aviee
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaakrew akrew
aviee

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaakrew akrew
aviee
1963 16aa 500
Reposted frompiehus piehus viaakrew akrew
aviee
Pewne drzwi trzeba zamknąć,   bo prowadzą już donikąd.
aviee
Kiedy przyjaciel jest w potrzebie, pomóż mu, nie czekając, aż poprosi.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 20 2020

aviee
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
aviee
4639 bfc1 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
aviee
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
aviee
2561 bf86
Reposted fromapotheosis apotheosis viahormeza hormeza
aviee
2844 fedc
aviee
9704 72ee 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaakrew akrew
aviee
6182 c54e 500
Reposted fromZircon Zircon viaakrew akrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl