Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

aviee
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
aviee
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
aviee
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski

January 22 2020

aviee
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
aviee
6045 b0cb 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
aviee
i kolejny kolażyk, tym razem z podpisem.
aviee
7951 c4a7 500
Reposted fromdzisniezasne dzisniezasne viahormeza hormeza
aviee

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viadeparter departer

January 07 2020

aviee
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka

January 06 2020

aviee
0164 d913 500
Reposted fromdank dank viajustonebullet justonebullet
aviee
1358 72ef 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
aviee
0041 5056 500
Reposted frompudelkozniczym pudelkozniczym viairmelin irmelin
aviee
i czym tu się denerwować, przejmować?
Reposted fromdjLangley djLangley viahormeza hormeza
aviee
- Podobno taka miłość jest najsilniejsza.
- Jaka?
- Platoniczna. Bo nigdy się nie spełnia. Nie mamy szans przekonać się, jakby było naprawdę. Zostają same marzenia.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aviee
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viahormeza hormeza
aviee
Nie każdy, kto zachowuje się jak twój przyjaciel, naprawdę nim jest.
— Alex North
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 04 2020

aviee
Reposted frommr-absentia mr-absentia viahormeza hormeza

January 02 2020

aviee
5999 c539 500
Reposted from2017 2017 viaDOBRADUPA DOBRADUPA

December 19 2019

aviee
4189 78a6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o

December 18 2019

aviee
4706 b216 500
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl