Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaoversensitive oversensitive
aviee
9494 9ed3
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
aviee
A czy zdrada w odpowiedzi na zdradę jest wyrównaniem rachunków, czy zwykłym kurestwem?
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viacoolstorybro23 coolstorybro23

January 26 2018

aviee
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
aviee
Każdemu z nas ktoś został przeznaczony. Ktoś, kto nie pasowałby do nikogo innego.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan
aviee
mnie nie obchodzi miedialny wrzask ja ciągle wierzę w gnijący świat
Reposted byWhiltiernadaises
aviee
ja wierzę w proste życie, które jest lepsze niż każdy hollywoodzki tekst ja wierzę w słowa które są lepsze niż perły, złoto i Twój dom
— T. Love
Reposted byhormezatramp

January 25 2018

aviee
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viaHoHo HoHo

January 24 2018

aviee
2296 e557
Reposted fromGIFer GIFer viahormeza hormeza
aviee
8725 6c1b
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
aviee
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadeparter departer
aviee
A naprawdę nie kochasz tu pierwszy raz
Tylko ostatni
Znów Czujemy ciarki.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
aviee
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
Reposted fromhole-love hole-love viahormeza hormeza

January 20 2018

aviee
¯\_(ツ)_/¯
Reposted fromgruetze gruetze viasatyra satyra
aviee
7216 1e66
Reposted from4777727772 4777727772 viajustonebullet justonebullet
aviee
7319 8b8f
Reposted fromMrSatan MrSatan viasatyra satyra
aviee
aviee
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaSkydelan Skydelan
aviee
8796 5710 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl