Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

aviee
9329 e370 500
Reposted fromnutt nutt viameem meem
aviee
2507 c434
Reposted fromotters otters viaPaseroVirus PaseroVirus
3546 7023 500
Reposted fromOfficialBae OfficialBae vianoelya noelya
aviee
4244 690e 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
aviee
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaxannabelle xannabelle
aviee
5033 9163
Reposted fromsavatage savatage viaxannabelle xannabelle
aviee
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaxannabelle xannabelle

January 01 2018

aviee
"Dlaczego tylko ty możesz robić co zechcesz?"
Bo poza tobą mam jeszcze przyjaciół, Ty swoich olałaś jak żyło się pięknie.
Reposted fromorchis orchis viasatyra satyra
aviee
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viadeparter departer
aviee
9043 b4d9

Słowo roku 2017
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
aviee
You’ll be fine. You’re 25. Feeling [unsure] and lost is part of your path. Don’t avoid it. See what those feelings are showing you and use it. Take a breath. You’ll be okay. Even if you don’t feel okay all the time.
— Louis C.K., Untitled
Reposted fromhormeza hormeza viaSecret-Obsession Secret-Obsession
aviee
3595 bca1
Reposted fromchristi christi viaBloodEve BloodEve
aviee
6573 c168
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaAinsworthCass AinsworthCass
aviee
8962 f1b0 500
Reposted fromnutt nutt viaAinsworthCass AinsworthCass
aviee
0684 9032
Reposted fromzciach zciach viaAinsworthCass AinsworthCass
aviee
9575 b3b2
Reposted fromzciach zciach viaAinsworthCass AinsworthCass
aviee
6833 62ec
aviee
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaAinsworthCass AinsworthCass

December 28 2017

aviee
szczęśliwego nowego głodu, szczęśliwego nowego bólu
— pp
Reposted bysziiizAliceInKillingLandniskowoseaweeddivipolciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl