Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

aviee
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

August 01 2017

aviee
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89
aviee
8599 a6d1 500
Reposted fromfungi fungi viaaknatazs aknatazs
aviee
1391 124a
Reposted fromoutoflove outoflove viaaknatazs aknatazs
aviee
Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli.
— Emma Scott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
aviee
3791 577c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaBloodEve BloodEve
aviee
5354 850d 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaBloodEve BloodEve
aviee

Nawet jak jestem upity, wiem kogo kocham.

Reposted frompsychoza psychoza viaBloodEve BloodEve
aviee
Dlaczego możemy wyłożyć się, jeżdżąc na łyżwach, a nie możemy, kończąc kilkuletni związek? Upadek psychiczny często bywa zresztą o wiele bardziej bolesny od fizycznego. I dłużej goją się rany. Problem jednak w tym, że jego skutków zwykle nie widać, bo cierpiący na zaburzenia psychiczne ludzie robią wszystko, aby umiejętnie się z nimi przed światem kryć.
A tymczasem to świat się powinien wstydzić, nie oni.
aviee
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viaBloodEve BloodEve
aviee
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
aviee
8136 2f79
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSkydelan Skydelan
aviee

July 30 2017

aviee
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

July 29 2017

aviee

Kim są ci wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, domagając się naszej uwagi, miłości, a potem nagle odchodzą? 

— Bernard Minier
aviee
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
aviee
5439 9aca 500
Reposted frompffft pffft viabiianca biianca
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

aviee
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viainerte inerte

July 26 2017

6085 fd6c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl