Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi vianiskowo niskowo
aviee
nie jest sztuką doprowadzenie kogoś do łez, sztuką jest wzbudzenie w nim śmiechu
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aviee
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasanders sanders
aviee
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aviee
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aviee
Jesteś mężczyzną. Urozmaicenie od wszystkich chłopców, których wcześniej miałam. 

Reposted bycoolstorybro23BloodEve
aviee
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacammycat cammycat
aviee
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan

July 17 2017

aviee
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viareniferowa reniferowa
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viareniferowa reniferowa
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viasatyra satyra

July 19 2017

aviee
Jesteś mężczyzną. Urozmaicenie od wszystkich chłopców, których wcześniej miałam. 

Reposted bycoolstorybro23BloodEve
aviee
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacammycat cammycat
aviee
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan

July 17 2017

aviee
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viareniferowa reniferowa
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viareniferowa reniferowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl