Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

aviee
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaBloodEve BloodEve

July 24 2017

aviee
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?

July 23 2017

aviee
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaucieknijmi ucieknijmi
aviee
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
aviee
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viasatyra satyra

July 22 2017

aviee

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
aviee
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

July 19 2017

8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi vianiskowo niskowo
aviee
nie jest sztuką doprowadzenie kogoś do łez, sztuką jest wzbudzenie w nim śmiechu
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aviee
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasanders sanders
aviee
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aviee
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aviee
Jesteś mężczyzną. Urozmaicenie od wszystkich chłopców, których wcześniej miałam. 

Reposted bycoolstorybro23BloodEveevlyn
aviee
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacammycat cammycat
aviee
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan

July 17 2017

aviee
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viareniferowa reniferowa
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viareniferowa reniferowa
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl