Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

aviee
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)

June 29 2017

aviee
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viaSkydelan Skydelan
aviee
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
aviee
Nie widzisz nic, kiedy tak patrzysz mi w twarz, nie czytasz z moich oczu
A wiedziałeś, że upadnę i w końcu stracę rozum
— Bonson/Matek "Nie ma szans"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 28 2017

aviee
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasatyra satyra
aviee
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viareniferowa reniferowa
aviee
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
aviee
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra

June 27 2017

aviee
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vianiskowo niskowo
aviee
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viareniferowa reniferowa

June 26 2017

aviee
Nigdy nie zapominaj o ludziach, którzy dali ci drugą szansę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

June 25 2017

aviee
6168 cff4 500
Reposted fromartlover artlover viasatyra satyra
aviee
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viasatyra satyra
aviee
Is sex dirty? Only if it's done right.
— Woody Allen

June 20 2017

aviee
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
aviee

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
aviee
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
aviee
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaSkydelan Skydelan
aviee
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
aviee
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl