Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

aviee
z zawodu jestem psychologiem, terapeutą 

poznawczo rozumiem wszystko
emocjonalnie nic
emocje są niewyobrażalne, nie są do rozumienia, nie próbuję ich zrozumieć
nawet w życiu prywatnym 

czuję ten dystans i barierę między poznawczym i emocjonalnym rozumieniem
i to jest w porządku
to sprawia, że czuję się bezpiecznie
wreszcie
— /av
aviee
Reposted fromRynn Rynn viadontforgot dontforgot
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahereyes hereyes
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viahereyes hereyes
aviee
4635 baca 500
Reposted fromteaholic teaholic
aviee
może i jest różnie
ale dalej jesteś moja
— *uss
Reposted byyveee28mmsarkastycznaaurinko
aviee
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes

March 28 2019

aviee
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
aviee
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viadeparter departer
aviee
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viahesiamela hesiamela
aviee
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viahesiamela hesiamela
aviee
To, że zmiany nie widać, nie znaczy ,że jej nie ma. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 11 2019

aviee
Jesteś mistrzem niedomykania furtki.
— ja. dzisiaj. znowu o Tobie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
aviee
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan
aviee
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet

March 09 2019

aviee
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
aviee
1451 5026 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
aviee
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
aviee
1319 8d99 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
aviee
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl