Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

aviee
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
aviee
4402 ea9d 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan

March 16 2018

aviee
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
aviee
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viacelmaifrumos celmaifrumos
aviee
6568 27be
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacelmaifrumos celmaifrumos
aviee
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaoversensitive oversensitive
aviee
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
aviee

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viaoversensitive oversensitive
aviee
8007 26b1 500
Reposted fromruuude ruuude viaoversensitive oversensitive

March 15 2018

aviee
“Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.”
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaSkydelan Skydelan
aviee
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaIriss Iriss
aviee
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viadeparter departer
aviee
7790 89c7 500
aviee
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
aviee
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
— Marek Soból / Mojry
Reposted fromavooid avooid viaSkydelan Skydelan

March 14 2018

aviee
9980 6ef4 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
aviee
chciałbym żeby ktoś udostępnił ten blog na moim koncie na fb gdy kiedyś mnie już nie będzie tutaj. i tyle.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHoHo HoHo
aviee
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaawakened awakened
aviee
Ja wiem, że Ty byś chciała żeby tak było, ale... nie każdy musi mieć ciastko
— js
Reposted bysarethczy-ty-to-ty

February 15 2018

aviee
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl