Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

aviee
5744 e7e8 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viahereyes hereyes

January 10 2018

aviee
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
aviee
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viasatyra satyra
aviee
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
aviee
2541 a2ca
aviee
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
aviee
2570 e6b6
aviee

Lekcja pozbawiona bólu nie ma sensu .
To dlatego że nie można otrzymać czegoś nie poświęcając niczego w zamian .
Jednak jeśli przetrwasz bolesne lekcje i wyciągniesz wnioski ,
będziesz miał serce mocniejsze niż cokolwiek innego .
Tak stalowe serce 

— Edward Elric

January 03 2018

aviee
aviee
3603 59f3 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viashitsuri shitsuri
aviee
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viashitsuri shitsuri
aviee
Żadne zwierzę nie dopatrzy się sprawiedliwości w karze wymierzonej za to, że posłuchało własnego instynktu.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
aviee
4270 0513
Reposted frompastelowe pastelowe
aviee
Gdybym był silny, trzymałbym Cię blisko
— Seether- Let You Down
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
aviee
aviee
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

January 02 2018

5102 f95b
Reposted fromidiod idiod viaPsaiko Psaiko
aviee

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye viawiksz wiksz
aviee
0620 78fe
Reposted fromzciach zciach viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl