Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

aviee
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
aviee
aviee
0665 1720 500
aviee
8812 2aa7
Reposted fromkarahippie karahippie viacelmaifrumos celmaifrumos

September 16 2019

aviee
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
9827 5b4d 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza

September 15 2019

aviee
jak miał na imię Twój wczorajszy wstyd?
— ania
Reposted bypsyjarohormeza
aviee
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viacammycat cammycat
aviee
9439 36af 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viairmelin irmelin
aviee
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
aviee
9442 54a2 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viairmelin irmelin
aviee
4051 3e92
Reposted frommaldo maldo viairmelin irmelin
aviee
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viajustonebullet justonebullet
aviee
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viaveronica-o veronica-o
aviee

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes

September 14 2019

aviee
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viadeparter departer

September 13 2019

aviee
4536 ff4f 500
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
aviee
4989 376b 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
aviee
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacelmaifrumos celmaifrumos
aviee
3432 35ce
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl