Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

aviee
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viahormeza hormeza
aviee
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viahesiamela hesiamela

October 19 2019

aviee
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahereyes hereyes
aviee
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viahereyes hereyes

October 12 2019

aviee
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
aviee
Reposted fromhairinmy hairinmy viahormeza hormeza

October 08 2019

aviee
1390 6cbc 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza

October 07 2019

aviee
7882 9cf8 500
Reposted fromtichga tichga viahormeza hormeza
aviee
8731 c8fd 500
Reposted fromgrobson grobson viahormeza hormeza
aviee
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
aviee
2173 8a9f
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
aviee
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viahormeza hormeza
aviee
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown

October 05 2019

aviee
7165 b649 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viahormeza hormeza
aviee

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viahereyes hereyes
aviee
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
aviee
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viahereyes hereyes
aviee
3857 8912 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viahormeza hormeza
aviee
4524 0ed8
Reposted fromNocephya Nocephya viahormeza hormeza
aviee
8483 42b6 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl