Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

aviee
Nigdy nie chciałem pokochać kogoś tak, by nie móc znieść jego utraty. 
— Stało się
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

December 02 2016

1182 f464
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagdziejestola gdziejestola
aviee
5331 ff12 500
Reposted fromtheLovers theLovers viagdziejestola gdziejestola
aviee
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viagdziejestola gdziejestola
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasatyra satyra
aviee
7716 caa1
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola
aviee
6240 75f1 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola

November 30 2016

aviee
aviee
-Czemu płaczesz?
-Trzeźwieję.
— może wpadne z winem i będziemy pić je z kubków w gruszki? jak znajdę twój dom, jak kiedyś, jak znalazłam?
Reposted fromrawwrr rawwrr viapieceoflife pieceoflife
aviee
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis viapieceoflife pieceoflife
aviee
aviee
nie złapiesz jej,
bo szybka jest jak rakiety Putina
— V.
aviee
Jan Himilsbach: Jest Zdzisiek?
Czesława: Ależ panie Janku, przecież umarł! Był pan przecież na pogrzebie...
Jan: Wiem, kurwa... ale nie mogę się z tym pogodzić.

— moje życie w jednym dialogu
Reposted byumierajstadczooaynismyszkaminnie
aviee
2178 c756
aviee
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— W. Myśliwski
Reposted fromkitana kitana viacoolstorybro2307 coolstorybro2307
aviee
aviee
-Czemu płaczesz?
-Trzeźwieję.
— może wpadne z winem i będziemy pić je z kubków w gruszki? jak znajdę twój dom, jak kiedyś, jak znalazłam?
Reposted fromrawwrr rawwrr viacytaty cytaty
aviee
aviee
To tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest – nie kochać.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
aviee
4379 4e13 500
Reposted frommgnd mgnd viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl