Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

aviee
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viahereyes hereyes
aviee
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive viadeparter departer

October 12 2018

aviee
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialadydarkness ladydarkness

October 11 2018

aviee
Masz w oczach coś, co sprawia, że ile razy w nie spojrzę, tyle razy zaczynam się o ciebie martwić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
aviee
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viahormeza hormeza
aviee
2637 7db2 500
Miłosz
aviee
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viacoolstorybro23 coolstorybro23
aviee
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
aviee
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
aviee

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viahormeza hormeza
aviee
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza

October 10 2018

aviee
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viahormeza hormeza
aviee
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski

August 16 2018

aviee
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viairmelin irmelin
aviee
1749 27bf
Reposted frompulperybka pulperybka viaawakened awakened
aviee
6890 ec6a 500
aviee
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viacelmaifrumos celmaifrumos
aviee
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viahereyes hereyes
aviee
0852 b577
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl