Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

aviee
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viairmelin irmelin
aviee
1749 27bf
Reposted frompulperybka pulperybka viaawakened awakened
aviee
6890 ec6a 500
aviee
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viacelmaifrumos celmaifrumos
aviee
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viahereyes hereyes
aviee
0852 b577
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viahereyes hereyes
aviee
1586 0410
Reposted frompsychedelix psychedelix viahereyes hereyes
aviee
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viahesiamela hesiamela

August 02 2018

aviee
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
aviee
2877 17fc
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaBloodEve BloodEve
aviee
6123 c8a8
0732 780b

July 31 2018

aviee
chciałabym się przytulić do Ciebie, kurwa jebana, spierdalaj
Reposted byczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty

July 30 2018

aviee
5592 ec6f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
aviee
4180 76c6 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaawakened awakened
aviee
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viaawakened awakened
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaawakened awakened
aviee
Reposted frombethgadar bethgadar viaawakened awakened
aviee
summer chill
Reposted fromcats cats viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl