Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

aviee
Jesteś mistrzem niedomykania furtki.
— ja. dzisiaj. znowu o Tobie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
aviee
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan
aviee
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet

March 09 2019

aviee
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
aviee
1451 5026 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
aviee
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
aviee
1319 8d99 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
aviee
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

March 08 2019

aviee
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan

March 05 2019

aviee
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSkydelan Skydelan
aviee
aviee
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaparamour paramour
aviee
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viahormeza hormeza
aviee
8012 a26c 500
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes
aviee
8315 c271 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaSkydelan Skydelan
aviee
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahesiamela hesiamela
aviee
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
aviee
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSkydelan Skydelan
aviee
5075 eb22
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viahesiamela hesiamela
aviee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl