Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

aviee
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
aviee

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
aviee
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
aviee
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaSkydelan Skydelan
aviee
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
aviee
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaSkydelan Skydelan
aviee
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

June 19 2017

aviee
6543 76f1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
aviee
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo

June 05 2017

aviee
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viacytaty cytaty
aviee
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
aviee
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 29 2017

aviee
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viaElfLucznik ElfLucznik
aviee
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
aviee
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
aviee
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaSkydelan Skydelan
aviee
8821 4dee
aviee
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viajustonebullet justonebullet

May 23 2017

aviee
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viaeternaljourney eternaljourney

May 22 2017

aviee
2819 a36a 500
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl