Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

aviee
elo.muszę się z czegoś zwierzyć, tak zwyczajnie. Znalazłam drugą połowę swojej duszy, bez której moje 24letnie życie było, kurwa, niczym. Czasami myślę, że to żart, nie wiem, sen może. Ale nie, jest tutaj. Przez tę zupę przwinęło się morze łez, żalu i gówna. Nie żałuję. Jeśli to wszystko doprowadziło mn ie do tego co jest teraz... To znaczy, że jest wszystko dobrze. I wszystko było dobre.
— us
Reposted bygogullo77bloodhail
aviee
7384 7057 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
aviee
3533 7ed7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadeparter departer
aviee
aviee
Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.
— Dostojewski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
aviee
aviee
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

May 18 2018

aviee
Breathing your air Addictive, I swear I'll never leave Ain't love sweet?
— tove lo

May 16 2018

aviee
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viaparamour paramour

May 13 2018

aviee
3610 e540 500
Reposted frompiehus piehus viacoolstorybro23 coolstorybro23
aviee
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaBloodEve BloodEve
aviee
2237 8c91
Reposted frommetadon metadon viaBloodEve BloodEve
aviee
6592 37de
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaSkydelan Skydelan

May 11 2018

aviee
5842 5c8c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapffft pffft
aviee
4880 f46d
Reposted fromoutline outline viabudas budas
aviee
8759 8fde
Reposted fromzciach zciach viabudas budas
aviee
1191 4fef 500
Reposted frompwg pwg viabudas budas
aviee
3159 6059 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabudas budas
aviee
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

May 10 2018

aviee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl