Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

aviee
0669 9a44 500
Reposted frommajkey majkey viahormeza hormeza
aviee
Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aviee
oni bardzo chcą twojej głowy, cokolwiek nie zrobisz będą mówić: zmienisz się - "gdzie stary, dobry młody?" nie zmienisz się, powiedzą "jesteś nudny"
Reposted fromdontforgot dontforgot
aviee

Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością. Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.

Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viaxvou xvou
aviee
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
aviee
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself - and especially to feel, or not feel. Whatever you happen to be feeling at any moment is fine with them. That’s what real love amounts to - letting a person be what he really is.
— Jim Morrison
Reposted fromStonerr Stonerr viaxvou xvou
aviee
aviee
1855 3ddb 500

Me as a parent
Reposted fromcontroversial controversial viaxal xal
aviee
aviee
aviee
Czasem poznajesz kogoś, kto od razu jest taki, jaki ma być.
— "Zostań, jeśli kochasz" (2014)
Reposted fromxalchemic xalchemic viawrite-url-here write-url-here
aviee
aviee
Odwraca się do mnie z uśmiechem. Jak On się ładnie uśmiecha: prosto w moje serce
— W. Wharton
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaoutkapa outkapa
aviee
aviee

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 

nie zapomnę (...)

— bo boli
aviee
5588 1499 500
Reposted frompoem-orgy poem-orgy viahesiamela hesiamela

September 27 2016

aviee
    zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim.
— Żulczyk ... jak zwykle w punkt
aviee
8672 afbc
Reposted frompaasiak paasiak viaanorexianervosa anorexianervosa
aviee
2109 0305 500
Reposted fromsail sail viaanorexianervosa anorexianervosa
aviee
1842 c2dd
Reposted fromhagis hagis viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl