Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

aviee
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viahormeza hormeza
aviee
9625 9a0d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahereyes hereyes
aviee
Ludzie zostali stworzeni do tego, żeby się nie poddawać.
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 17 2019

aviee
0146 fb6f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
aviee
0522 030e 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viahormeza hormeza
aviee
0352 2b17
Drama Baby. Drama!
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viahormeza hormeza
aviee
1258 731c 500
Dla niektórych coś bezużytecznego...  Dla innych największy skarb na świecie...
Jeśli włożysz w coś odrobinę uczuć i ciepła nawet najmniejsza rzecz staje się skarbem...
Reposted fromShinaako Shinaako viahormeza hormeza

July 14 2019

aviee
uwielbiam zakładać na siebie jego koszulkę i czuć zapach jego wody kolońskiej

czując ten zapach sama w sobie się uspokajam 
jest bezpiecznie
mogę zasnąć w spokoju 
z lekkim tylko zawrotem w głowie 
— Usssssss
Reposted bycoolstorybro23 coolstorybro23

July 11 2019

aviee
5511 5709
Reposted fromEtnigos Etnigos viahesiamela hesiamela
aviee

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
Reposted fromthesmajl thesmajl viahormeza hormeza
aviee
1133 4069 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
aviee
7415 1529 500
Reposted fromincomperta incomperta viahormeza hormeza
aviee
7332 936f 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
aviee
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
aviee
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
aviee
Czasem dobrze mieć kogoś, przed kim można się wygadać, nawet jeśli to niczego od razu nie zmieni. Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aviee
Ludzie, którzy nie są darzeni czułością i sami nie mają kogoś do kochania, mogą zrobić różne głupstwa. Jakby to właśnie miłość trzymała ich w pionie, nie pozwalając upaść.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 09 2019

aviee
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Reposted fromchangecolour changecolour viahereyes hereyes
aviee
im starsi się staniecie, tym bardziej będziecie potrzebować kogoś, kto znał Was, kiedy byliście młodzi.
Reposted fromupinthesky upinthesky viahereyes hereyes
aviee
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl